Поняття єдиної транспортної системи України

Поняття єдиної транспортної системи України

Транспортна галузь України досить розвинена. Вона має доволі складну розгалужену структуру. Її частка у внутрішньому валовому продукті становить близько 10 %. При цьому практично жоден вид транспорту не може самостійно забезпечити повний цикл переміщення за схемою «від дверей до дверей».

Коротка характеристика різних видів транспорту

Коротка характеристика різних видів транспорту

Усі об’єкти транспорту можна поділити на такі основні групи: автомобільний, залізничний, повітряний, водний та трубопровідний транспорт. Автомобільний транспорт є основним видом транспорту переважно для здійснення внутрішньоміських перевезень, а також перевезень міжміських та міжрайонних на порівняно невеликі відстані. До переваг цього

Предмет та завдання транспортної екології

Предмет та завдання транспортної екології

Основні поняття та визначення Транспортна екологія – галузь прикладної екології, що інтенсивно розвивається. Вона характеризується власними поняттями, термінологією, аксіоматикою, методами дослідження процесів взаємодії транспортних процесів з навколишнім середовищем. Транспорт створює потужне техногенне навантаження на довкілля. Жива й нежива природа у