Пoзиція УКМ щодо пріоритетів кліматичної політики в Україні з нагоди Конференції сторін рамкової конвенції ООН про зміну клімату – СОР 26 (Ґлазґо, 31 жовтня – 12 листопада 2021)

Пoзиція УКМ щодо пріоритетів кліматичної політики в Україні з нагоди Конференції сторін рамкової конвенції ООН про зміну клімату – СОР 26 (Ґлазґо, 31 жовтня – 12 листопада 2021)

Цьогорічна конференція сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату має на меті взяття країнами амбітних зобов’язань зі скорочення викидів парникових газів до 2030 року для забезпечення досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року, гарантування адаптації вразливих верств населення та природних середовищ