Рослинність Івано-Франківської області

Рослинність Івано-Франківської області

Флористичний склад рослинного покриву. Івано-Франківська область об’єднує гірські, передгірні та рівнинні ландшафти. Кожному з них властивий свій специфічний рослинний покрив. Тому і тепер, і в минулому флора Івано-Франківщини характерна і багатством, і строкатістю флористичних елементів. На території області одночасно ростуть

Фізико-географічна характеристика

Фізико-географічна характеристика

Івано-Франківська область розміщена на заході України, недалеко від географічного центру Європи. ЇЇ територія лежить у середніх широтах, помірному кліматичному поясі. Межі Івано-Франківської області проходять дуже звивистою лінією, тому загальна довжина їх – близько 760 км. За конфігурацією територія ІваноФранківщини нагадує