За результатами соціологічного опитування “Уявлення та пріоритети громадян України у сфері охорони довкілля та сталої енергетики”, яке проводилося у 2018-2020 роках ПРООН в Україні більшість громадян погоджується з тезою, що боротьба зі зміною клімату та ефективніше використання енергії може пришвидшити економічне зростання та створення робочих місць в Україні (58,4%). Кожен п‘ятий дотримується протилежної думки і стільки ж не змогли визначитися.
Варто відмітити, що кількість однозначно впевнених у існуванні зв’язку між боротьбою зі зміною клімату та пришвидшенням економічного зростання і створенням робочих місць втричі перевищує частку респондентів, які однозначно впевнені, що такої залежності немає (31% проти 9%).
Зв’язок між боротьбою зі зміною клімату, ефективнішим використанням енергії та пришвидшенням економічного зростання бачать 58% (1190 респондентів). Розподіл в цій категорії чоловіків та жінок складає 45% на 55% і повторює розподіл в цілому по країні. Так само майже не відрізняється від середніх показників по країні і розподіл по віковим групам. Респонденти, які погоджуються з існуванням зв’язку між боротьбою зі зміною клімату та пришвидшенням економічного зростання, мають трохи вищий рівень освіти, аніж середній показник в національному масштабі.
За регіональною ознакою серед цієї категорії переважають жителі Заходу та Центру (відповідно 30% і 37%), що певною мірою вище за розподіл громадян в середньому по регіонах. Розподіл міського та сільського населення в цій категорії респондентів складає 67% на 33% і тотожний загальноукраїнському співвідношенню.
Кількість громадян, які не вважають, що існує зв’язок між боротьбою зі зміною клімату та пришвидшенням економічного зростання складає 21% (425 респондентів). За своїми соціально-демографічними характеристиками ця категорія має відмінності від категорії респондентів, які бачать зв’язок між боротьбою зі зміною клімату та пришвидшенням економічного зростання та від середніх показників по Україні. Це проявляється зокрема у переважанні чоловіків у цій категорії – 54% до 46% жінок. Також за віковим критерієм слід виділити більшу частку у порівнянні з показниками по країні молодих людей (25-34 роки) та середнього покоління (35-44 роки) і водночас трохи меншу кількість людей пенсійного віку. Вищу представленість за загальноукраїнський розподіл мають південний та східний макрорегіони – разом 48% проти 39% середнього показника. За освітніми характеристиками респонденти, які входять до цієї категорії мають дещо вищий рівень за середні цифри по країні. Співвідношення жителів міст та сіл 68% до 32% і фактично не відрізняється від загального розподілу по країні.
Висновки
Більшість у суспільстві бачить зв’язок між боротьбою зі зміною клімату, ефективнішим використанням енергії та можливістю пришвидшення економічного зростання і створення робочих місць в Україні.
Кожен п’ятий не може відповісти на запитання чи боротьба зі зміною клімату та ефективніше використання енергії може пришвидшити економічне зростання та створення робочих місць в Україні.
Отримані дані логічно пов’язані з тим, що більшість громадян надає проблемам захисту навколишнього середовища і економічному зростанню однакового значення.

Аналітичний звіт за результатами двох хвиль національного соціологічного опитування (грудень 2018, лютий 2020)
УЯВЛЕННЯ ТА ПРІОРИТЕТИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА СТАЛОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
Програма розвитку ООН в Україні

Зв’язок між боротьбою зі зміною клімату та пришвидшенням економічного зростання і створенням робочих місць в Україні

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *