Поняття єдиної транспортної системи України

Поняття єдиної транспортної системи України

Транспортна галузь України досить розвинена. Вона має доволі складну розгалужену структуру. Її частка у внутрішньому валовому продукті становить близько 10 %. При цьому практично жоден вид транспорту не може самостійно забезпечити повний цикл переміщення за схемою «від дверей до дверей».

Коротка характеристика різних видів транспорту

Коротка характеристика різних видів транспорту

Усі об’єкти транспорту можна поділити на такі основні групи: автомобільний, залізничний, повітряний, водний та трубопровідний транспорт. Автомобільний транспорт є основним видом транспорту переважно для здійснення внутрішньоміських перевезень, а також перевезень міжміських та міжрайонних на порівняно невеликі відстані. До переваг цього

Предмет та завдання транспортної екології

Предмет та завдання транспортної екології

Основні поняття та визначення Транспортна екологія – галузь прикладної екології, що інтенсивно розвивається. Вона характеризується власними поняттями, термінологією, аксіоматикою, методами дослідження процесів взаємодії транспортних процесів з навколишнім середовищем. Транспорт створює потужне техногенне навантаження на довкілля. Жива й нежива природа у

Санітарні рубки та ліквідація захаращення. Експерти WWF про протиріччя в управлінні лісами природно-заповідного фонду

Санітарні рубки та ліквідація захаращення. Експерти WWF про протиріччя в управлінні лісами природно-заповідного фонду

Протягом зими 2019-2020 команда Лісового напряму Всесвітнього фонду природи WWF-Україна перевірила низку об’єктів природно-заповідного фонду в лісгоспах Житомирської, Львівської, Чернігівської, Закарпатської областей. Команда обстежувала рубки на цих територіях, аби перевірити, як лісгоспи дотримуються природоохоронних зобов’язань в особливо цінних для збереження

Сонячна радіація та її гігієнічне значення

Сонячна радіація та її гігієнічне значення

З фізичної точки зору сонячна енергія являє собою потік електромагнітних випромінювань із різною довжиною хвилі. Спектральний склад сонця коливається в широкому діапазоні від довгих хвиль до хвиль надзвичайно малої довжини. Через поглинання, відбиття й розсіювання променевої енергії у світовому просторі

Гігієнічна характеристика повітряного середовища закритих приміщень

Гігієнічна характеристика повітряного середовища закритих приміщень

Як зазначалося вище, з гігієнічної точки зору виділяють повітряне середовище промислових приміщень, житлових і громадських будівель. Стан повітряного середовища промислових приміщень значною мірою визначається технологічним процесом, що може сприяти не тільки зміні параметрів мікроклімату, але й виділенню в повітря різних

Вплив забруднення атмосферного повітря на здоров’я населення і санітарні умови життя в містах

Вплив забруднення атмосферного повітря на здоров’я населення і санітарні умови життя в містах

Забруднення атмосферного повітря промислових міст призводить до отруєння населення токсичними речовинами, погіршення здоров’я і зниження працездатності, погіршує санітарні умови життя населення, завдає економічних збитків у результаті втрати дорогої сировини у вигляді відходів. Низькі концентрації токсичних речовин атмосферного повітря сприяють розвитку

Хімічний склад повітря, його вплив на організм

Хімічний склад повітря, його вплив на організм

Повітряне середовище, складова земної атмосфери, являє собою суміш газів. Сухе атмосферне повітря містить 20,95% кисню, 78,09% азоту, 0,03% вуглекислого газу. Крім того, в атмосферному повітрі наявні багато інертних газів (аргон, гелій, неон, криптон, водень, ксенон, радон). В атмосферному повітрі наявні

Комплексна дія повітряного середовища на організм

Комплексна дія повітряного середовища на організм

Фізичні фактори повітряного середовища впливають на організм людини комплексно, що підтверджується однаковим тепловим відчуттям при різних поєднаннях температури, вологості, рухливості повітря. Залежно від харчування, одягу, обсягу виконуваної роботи тепловий стан людини змінюється в широких межах. Об’єктивна оцінка теплового стану людини

Гігієнічне значення фізичних властивостей повітря

Гігієнічне значення фізичних властивостей повітря

При оцінці повітряного середовища варто враховувати всі її властивості. Фізичні властивості – температура, вологість, рухливість повітря, барометричний тиск, електричний стан; хімічні – вміст складових частин повітря й різних газоподібних домішок, бактеріологічний склад і наявність у повітрі різноманітних механічних домішок у