Напрямки нашої діяльності на 2022 - 2023 роки

Наша мета  – сприяти сталому розвитку Карпатського регіону та  залучати місцевих жителів до збереження довкілля Українських Карпат.

Напрямки діяльності:

(1) Сприяти досягненню цілей  Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат та Цілей сталого розвитку до 2030 року;

(2)  Впроваджувати діяльність спрямовану на збереження природних цінностей та культурної спадщини Українських Карпат;

(3)  Сприяти соціально-економічному розвитку місцевих громад, поліпшити якість життя та покращити місцеву інфраструктуру з урахуванням особливостей гірського довкілля;

(4) Підвищити екологічну обізнаність та покращити доступ громадськості до інформації щодо охорони і сталого розвитку Українських Карпат та впроваджувати відповідні освітні заходи й програми. 

Публікації

Актуальні новини