З 2003 року нашу діяльність підтримували:

Міністе́рство закордо́нних справ і у справах Співдру́жності на́цій Вели́кої Брита́нії

Partnership Fund /// Fundusz Partnerstwa.

Canada Fund for Local Initiatives - Ukraine

Netherlands embassy in Kyiv

Міжнародний фонд "Відродження"

The Black Sea Trust for Regional Cooperation (BST)

ПРООН

Royal Norwegian Embassy in Kyiv

Швейцарська агенція розвитку та співробітництва (ШАРС/ SDC)

Асоціація органів місцевого самоврядування “Єврорегіон Карпати – Україна”

Національний екологічний центр України

Посольство Японії в Україні, програма людської безпеки «Кусаноне»

Slovak Aid

Grammarly in Ukraine

Наші партнери

Словацька екологічна організація "Сосна"

Ekologické vzdelávacie centrum SOSNA sídli 12 kilometrov od Košíc v Družstevnej pri Hornáde. Slúži ako funkčná ukážka ekologickej, zdravej, estetickej, nízkoenergetickej a nízkorozpočtovej budovy s prírodnou záhradou. Ekocentrum je plne funkčné a celý jeho komplex s prírodnou / organickou záhradou predstavuje návštevníkom inšpirujúce ukážky „ako sa to dá inak“ a zároveň funguje ako tréningové a školiace stredisko pre naše aktivity: prednášky, kurzy, výstavy, semináre, exkurzie a pod. týkajúce sa ochrany vôd a povodia, ekologických domov a stavebných materiálov, prírodných záhrad, pestovania bez chémie a trvalej udržateľnosti v praxi, kurzy prírodného staviteľstva, akcie pre dobrovoľníkov, detské krúžky aj umelecko-zážitkové akcie.

The Grassroots Institute

The Grassroots Institute aims to undertake education, capacity building, innovative research, strengthen human development initiatives and take appropriate grassroots field action to empower marginalized communities and Indigenous people to bring about environmental and social consciousness as a societal change agent.