Напрямки нашої діяльності на 2022 - 2023 роки

Наша мета  – сприяти збереженню малих річок Карпатського регіону, покращити доступ до чистої питної води та управління водними ресурсами.

Напрямки діяльності:

(1)  Сприяти сталому використанню водних ресурсів враховуючи інтегрований підхід щодо управління річковими басейнами;

(2) Зміцнити співпрацю різних зацікавлених сторін на регіональному та місцевому рівні щодо збереження водних ресурсів;

(3)  Проводити діяльність, спрямовану на збереження малих річок, природних водостоків, джерел, озер та ресурсів підземних вод від негативних природних та антропогенних явищ;

(4)  Підвищення громадської обізнаності щодо проблем води та здоров’я, методів сталого управління водними ресурсами й екологічних прав та обов’язків .  

 

Публікації

Посібник: Карпатські джерела

Актуальні новини