Дана ініціатива впроваджується за результатами проєктів: «Зміцнення спроможності організації впроваджувати гуманітарні та екологічні ініціативи» (2023 рік, донор Crown Agents) та «Долучайся, взаємодій, створюй: молодь за розвиток згуртованих і сталих громад» (2021 рік, донор – МОМ).

Під час зустрічей з цільовими групами та вивчення їх потреб, ми зрозуміли, що відкриття екологічного простору є досить актуальним. Адже, функціонування сучасного екологічно-просвітницького центру сприяє підвищенню екологічної обізнаності, об’єднує молодь задля сталого розвитку територій та є місцем зустрічей для спільного напрацювання ініціатив спрямованих на захист довкілля та розвиток місцевих громад.  

Мета проєкту – підвищення рівня обізнаності молоді Прикарпаття з питань екологічно збалансованого розвитку, регіональних та місцевих екологічних проблем, природоохоронної діяльності задля збереження природних багатств через функціонування екологічно-просвітницького центру на базі організації.

Завдання проєкту:

  1. Інформувати місцевих жителів, зокрема молодь про стан довкілля, екологічні проблеми, екоаналітику та природоохоронні практики через функціонування екологічної бібліотеки на базі центру.
  2. Навчити молодь аналізувати стан навколишнього середовища через проведення тренінгів, польових екологічних досліджень та функціонування екологічної лабораторії на базі центру.
  3. Популяризувати кращі екопрактики місцевих громад, об’єкти природно-заповідного фонду шляхом створення презентацій, відеоматеріалів та проведення інформаційних зустрічей.

Територія впровадження:
Івано-Франківська область

Термін впровадження:
2023 рік

Донори та партнери:

  • Оргуський екологічний центр м. Київ
  • Представництво Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Одеський державний екологічний університет
  • Українська природоохоронна група